Avaleht Autorile Toetuste taotlemine Uue heliloomingu tellimine (suund 1)

Uue heliloomingu tellimine (suund 1)

Selle toetussuuna eesmärk on toetada uue heliloomingu tellimusi, millel on kindel ja konkreetne ettekande- ja/või salvestus- ning levitusplaan.

Mida meeles pidada 1. suunast toetuse taotlemise puhul?

  • Tellija peab olema kas kontserdikorraldaja (näiteks festivalikorraldaja), muusikaline kollektiiv või esitaja, kes on autorist erinev isik. Tegemist ei ole loometoetusega, seega n-ö iseendalt tellimist selle programmi kontekstis ei toetata.
  • Kulu aluseks võib olla nii töövõtu- kui ka käsundusleping ja esitatud arve, kusjuures käibemaks on abikõlblik kulu vaid juhul, kui toetuse saaja ise ei ole käibemaksukohustusl
  • Projektitaotluses esitatud heliloomingu tellimus peab olema suunatud ühele või mitmele autorile, kes kõik on EAÜ liikmed.
  • Taotleja võib meile saata ka lisadokumente (CV, biograafia, täiendav projekti tutvustus), kui need annavad lisaväärtust.
  • EAÜ-le tuleb edastada ka autorite kinnituskiri, mis on digitaalselt allkirjastatud.
  • Kõik dokumendid tuleb saata ühes DigiDoci konteineris e-posti aadressil toetus@eau.org.
Taotluse vorm uue heliloomingu tellimine
.docx