Audiovisuaalteose üldinfo

Audiovisuaalteoste autorite ja nende pärijate varaliste õiguste kollektiivse esindamise organisatsioon on Eesti Audiovisuaalautorite Liit (EAAL). Alates 2003. aastast teostab ta koostöös EAÜ-ga režissööride, stsenaristide ja dialoogi autorite, operaatorite ja kunstnike varalisi õigusi.

Audiovisuaalteoste autoritel on õigus saada õiglast tasu järgmistes kategooriates

Õiguste kategooriaKasutusviisid ja näited
ReprodutseerimineAudiovisuaalse teose taastootmine (õigused tootja käes)
LevitamineAudiovisuaalteose tüki- ja püsitellimusel põhinev laenutus ja rent, näiteks voogedastusplatvormi kasutamine
Edastamine ja taasedastamineTeose edastamine ja taasedastamine televisioonis kaabellevivõrgu ja muude tehnikavahendite kaudu
Üldsusele kättesaadavaks tegemineTeose järelvaatamine interneti või voogedastusplatvormi kaudu

Audiovisuaalteose autoril on õigus saada õiglast tasu ka siis, kui ta on oma varalised õigused loovutanud produtsendile.

EAÜ teeb autoritele väljamakseid kord aastas. Tasude arvestamise ja väljamaksmisega seotud küsimustes tuleb ühendust võtta EAÜ kontaktisikuga.

Täpsemat teavet leiad EAAL-i kodulehelt: www.eaal.ee.

EAAL-i kontaktisik EAÜ-s

Märt Truman

Projektijuht (audiovisuaalsete teoste kasutamine)