Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Muusikateose online-kasutus

Muusikateose online-kasutus

Muusikateoste online-kasutuse puhul annab EAÜ teenuse pakkujale õiguse muusikateoseid salvestada ja teha need üldsusele kättesaadavaks viisil, mis võimaldab lepingupartneril pakkuda online-teenust.

Muusikateoste voogedastuse, allalaadimise võimaldamise ja muude sarnaste online-teenuste litsentsi väljastamise osas on oluline, kas tegemist on kohaliku või piiriülese teenusega.

Kui teenust pakutakse ainult Eestis, siis sõlmib lepingu Eesti Autorite Ühing.

Juhul, kui online-teenus on piiriülene, ehk siis seda saavad kasutada nii Eestis kui ka teistes riikides elavad inimesed, on EAÜ andnud lepingute sõlmimise ja autoritele tasu kogumise õiguse edasi rahvusvahelisele koostööpartnerile, kelleks on MINT / SUISA Digital.

Mõlemal juhul tuleks online-teenusele litsentsi hankides pöörduda Eesti Autorite Ühingu online kasutuse ja muusikateoste salvestamise spetsialisti Marek Tihhonovi poole.

EAÜ kontaktisik

Marek Tihhonov

Tasujaotuse ja dokumentatsiooni osakond (online kasutus ja muusikateoste salvestamine)