Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Muusikateose autor Eraldaja Tasujaotus muusikateose puhul

Tasujaotus muusikateose puhul

EAÜ rakendab tasude jaotamisel kaht viisi: automaatne tasujaotus ja eriprotsent. Automaatse tasujaotuse puhul lähtutakse allpool esitatud tabelist. Eriprotsendi puhul tuleb aga teose registreerimisel iga sellega seotud autori juurde märkida tema osalust väljendav protsent.

Kõikide teose autorite tasujaotus (protsentides) kokku peab olema 100% ning kirjastaja osakaal ei tohi olla suurem kui 33,33%. Kirjastajal on õigus EAÜ tasujaotuses osaleda juhul, kui autori või tema pärija ning kirjastaja vahel on sõlmitud selle kohta leping.

1. Automaatne jaotuse võti

Variantmuusika (C)tekst (A)tõlge või uus tekst (SA)arranžeering või seade (AR)kirjastaja (E)Tingimus
15050---
25033,33*16,67--*Vajalik teksti autori kinnitus
333,3350-*16,67-*Vajalik muusika autori kinnitus
433,3333,33*16,67*16,67-*Vajalik nii muusika- kui teksti autori kinnitus
533,3350--16,67kirjastatud on muusika
65033,33--16,67kirjastatud on tekst
733,3433,33--33,33kirjastatud on mõlemad osapooled