Nõuded taotlejale

Programmist saavad toetust taotleda artistid või muusikavaldkonna professionaalid, kes on:

  • Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik / FIE või
  • Eestis registreeritud juriidiline isik.

Artistid peavad taotlemiseks olema kinnitatud esitlusfestivali showcase-programmi ning lisama taotlusele korraldaja vastava kinnituskirja valituks osutumise kohta. Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1400 eurot Euroopas ja kuni 1900 eurot mujal maailmas ning see arvestatakse automaatselt reisiseltskonna suuruse põhjal vastavalt flat rate süsteemile: algtoetus Euroopas toimuvale festivalile 500 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 300 eurot kuni 1400 euro täitumiseni taotluse kohta ning algtoetus mujal maailmas 700 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 400 eurot kuni 1900 euro täitumiseni. Artistid võivad enda reisiseltskonna hulka lugeda ka enda esindaja (nt manageri), tehnilise vms personali. Ühe artisti kohta kinnitatakse samas voorus maksimaalselt kuni kolm toetust. Täiendavalt küsitakse sel korral taotluses möödunud aastal laekunud välismaiste autoritasude % ja põhjendust, kuidas aitab projekt kaasa autoritasude % kasvule. Iga kahe aasta tagant teostatakse pisteline järelanalüüs toetuse saanud artistide välismaiste autoritasude % kasvu osas.

Muusikavaldkonna professionaalide puhul eelistatakse neid taotlejaid, kelle reisil on selgelt seatud sihid ja planeeritud tegevused. Taotlusega koos tuleb esitada reisi eeldatav eelarve (delegaadi pass, reisikulud, majutus) ja kuludokumendid juhul, kui nimetatud kulud on juba tehtud. Muusikavaldkonna professionaalidele on toetuse suurus maksimaalselt 500 eurot taotluse kohta Euroopas ning 700 eurot mujal maailmas, taotluste rahastamine toimub kulupõhiselt. Kinnituse rahastusotsuse kohta saab taotleja enne festivalile reisimist ja toetus kantakse üle esimese kuludokumendi esitamisel. Siin kehtib samuti põhimõte, et ühele valdkonna professionaalile kinnitatakse vooru vältel kuni kolm toetust.