Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Muusikateose autor Eraldaja Muusikateose registreerimine

Muusikateose registreerimine

EAÜ-l on õigus väljastada lubasid kõigi oma liikmete loodud muusikateoste kasutamiseks, olenemata sellest, kas need on EAÜ-s registreeritud või mitte.

Mida on vaja teada teoste registreerimise kohta?

  • Registreeri sinu osalusel loodud teosed kas EAÜ kasutajaliideses või meie kontoris esimesel võimalusel. Ainult nii saame autoritasud õigel ajal ja korrektselt välja maksta.
  • Pea meeles, et teoseid saavad registreerida üksnes heliloojad ja teksti autorid ehk originaalautorid ning nemad peavad olema teose ka kinnitanud. Vastav kinnitus on võimalik anda EAÜ kasutajaliideses. Arranžeerijad ja tõlkijad teoseid registreerida ei saa.
  • Registreeri teose puhul kõik selle valmimisel osalenud isikud, ka need, kes ei ole EAÜ liikmed. Ühtlasi lisa autorite vahel kokku lepitud tasujaotus.
  • Kui registreerija on nii viisi kui teksti autor, peab ta end sisestama kahel korral ja tähistama ka oma rollid kahel korral (C kui helilooja ja A kui teksti autor).
  • Tõlgete, uute tekstide ja arranžeeringute ehk seadete registreerimisel tuleb EAÜ-le esitada originaalautorite (heliloojad, teksti autorid) allkirjastatud kirjalikus vormis luba, et nad on oma teose registreerimisega nõus.
  • Kui kirjastamisteenust pakkuva ettevõtjaga on sõlmitud kirjastajaleping, lasub registreerimise kohustus tavaliselt kirjastajal.
EAÜ teoste registreerimise ja tasude jaotamise ning väljamaksmise eeskiri
.pdf