Muusikakirjastaja üldinfo

Kirjastaja ülesanne on levitada ja populariseerida autori loomingut, võimaldades üldsusel seda erisugustel viisidel kasutada.

Kirjastamislepingu sõlmimisel tuleb autoril ja kirjastajal kokku leppida järgmises:

  • lepingu objektiks olev teos või teosed;
  • lepingu kehtivuse aeg ja territoorium;
  • varaliste õiguste loovutamine ja piirangud, mis tulenevad autori sõlmitud või sõlmitavast lepingust EAÜ-ga või mõne muu kollektiivse esindamise organisatsiooniga;
  • varaliste õiguste edasiloovutamise õiguse andmine;
  • autoritasude jaotamine autori ja kirjastaja vahel;
  • poolte vastutus lepingutingimuste täitmata jätmise või rikkumise korral.

EAÜ teostab kirjastajate õigusi neljas kategoorias

Õiguste kategooriaKasutusviisNäited
Avalik esitamineMuusikateose ettekandmine üldsusele avatud kohasKontserdid ja festivalid, tantsuõhtud

Taustamuusika esitamine näiteks toitlustus- ja kaubandusettevõtetes
Edastamine ja taasedastamineMuusikateose edastamine ja taasedastamine tehnikavahendite kauduTele- ja raadioprogrammides ning -saadetes sisalduvate muusikateoste edastamine ringhäälinguvõrgu, kaabellevivõrgu või muu elektroonilise side võrgu kaudu
Üldsusele kättesaadavaks tegemineMuusikateose kättesaadavaks tegemine nii, et inimesed saavad seda kuulata enda valitud kohas ja ajalVoogedastus- ja allalaadimisteenused, näiteks Spotify ja iTunes
ReprodutseerimineMuusikateose salvestamine CD-le, kõvakettale, DVD-le või muule andmekandjaleCD-de, DVD-de ja muude seesuguste vahendite tootmine