Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Audiovisuaalteose autor Eraldaja Audiovisuaalteose autori liitumine

Audiovisuaalteose autori liitumine

Eesti Audiovisuaalautorite Liidu (EAAL) kui audiovisuaalteose autorite kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmed on füüsilised isikud, kes on juhatuse otsusega liitu vastu võetud. Audiovisuaalteose autorid ja nende õigusjärglased (pärijad) võivad oma õigusi teostada ka liiduga sõlmitud kliendilepingu alusel, ilma et nad oleksid liidu liikmed.

EAAL-il on sõlmitud koostöölepingud peaaegu 30 audiovisuaalautoreid esindava välisühinguga. Sellest tulenevalt saab EAAL esindada Eestis välisautoreid ning välisühingud omakorda saavad esindada välismaal Eesti autoreid.

Samuti osaleb EAAL valdkondlike eeskirjade ja muude õigusaktide koostamisel ning annab võimaluse korral oma liikmetele ja klientidele autoriõiguse alal nõu.

EAAL-i liikmeks astumiseks on vaja täita vorm.