Taotluste hindamine, aruandlus ja rahastusotsused

Laekunud taotlusi vaadatakse läbi vähemalt kord kuus ning järgmisel kuul toimuvaks festivaliks peavad taotlused olema esitatud eelneva kuu lõpuks. Kui samale festivalile laekub muusikavaldkonna professionaalidelt rohkem taotlusi kui ettenähtud maht ühe festivali kohta (rahastatakse kuni viis taotlust) või soovitakse osaleda muul festivalil kui etteantud loetelus, teeb toetamise otsuse valdkonna ekspertidest koosnev komisjon, eelistades neid taotlejaid, kelle osalemise soov on selgemini põhjendatud.

Muul juhul saavad nõuetele vastavad taotlused (korrektselt täidetud taotlusvorm, esitatud on realistlik tegevusplaan ja ajakava ning lisatud nõutud dokumendid) automaatse toetusotsuse kuni taotlusvooru vahendite ammendumiseni. Ekspordifondi kolmanda vooru komisjoni koosseisu kuuluvad Jaan Jaago (EAÜ juhatuse liige), Thea Zaitsev (Music Estonia nõukogu liige), Ivo Lille (Kultuuriministeeriumi muusikanõunik), Mihkel Sirelpuu (valdkondlik ekspert) ja Ingrid Kohtla (valdkondlik ekspert), lisaks osalevad komisjoni töös vaatlejaliikmena EASi loomemajanduse valdkonna nõunik Kadi Haljand. Komisjoni tööd koordineerib Music Estonia projektijuht Marili Randla.

Toetuse saamiseks peavad taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduma EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest (k.a EAÜ-ME ekspordifondi aruande võlgnevused) saadud toetuste eest. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. Käesoleva punkti kontekstis loetakse taotlejaks kõik ühe projekti raames toetust saavad isikud.

Käesoleva vooru abikõlblikkuse periood on 22.03.2023–31.01.2024 NB! Voor kestab 2023 aasta lõpuni või kuni vooru vahendite lõppemiseni.

Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete loetelu ning selgitusi, kuidas need õnnestus lahendada. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Artistid finantsaruannet eraldi esitama ei pea, muusikavaldkonna professionaalid peavad täitma lisaks etteantud vormil finantsaruande ja esitama vastavad kuludokumendid.