VOD-teenus

VOD on tasuline videolaenutusteenus, mis jaguneb tellimuspõhiseks ja kuutasupõhiseks teenuseks.

Tasulistes VOD-teenustes muusikateoste kasutamise eest arvestatakse litsentsitasu kas tellijatelt teenitud tulu põhjal või tellijate ja vaatamiskordade arvu alusel, olenevalt sellest, kumma korral väljaarvutatud summa on suurem. Litsentsitasu määr oleneb teenuse sisu suunitlusest.

T-VOD (tellimuspõhine digitaalne videolaenutus)

Sisu suunitlusOsakaal tulust (%)Miinimumhind
ühe vaatamiskorra kohta
Meelelahutus3,5%0,04 €
Enamjaolt meelelahutus3%0,03 €
Teatrietendused3%0,03 €
Segasisu1,75%0,02 €
Enamjaolt sport1,25%0,02 €
Sport, uudised, päevakajasaated0,65%0,01 €

S-VOD (kuutasupõhine digitaalne videolaenutus)

Sisu suunitlusOsakaal tulust (%)Hind teenuse
tellija kohta
Meelelahutus3,5%0,16 €
Enamjaolt meelelahutus3%0,13 €
Teatrietendused3%0,13 €
Segasisu1,75%0,08 €
Enamjaolt sport1,25%0,06 €
Sport, uudised, päevakajasaated0,65%0,03 €

EAÜ-l on õigus alandada ühe tellija kohta määratud hinda (tabeli 3. tulp) juhul, kui kuutasu, mida tellija eest maksab, on turu keskmisest oluliselt madalam ning sisu suunitlusele vastava tuluprotsendi (s.o protsentuaalne osakaal tulust, tabeli 2. tulp) asemel tuleks teenusepakkujal maksta litsentsitasu ühe tellija kohta määratud fikseeritud hinnalt (tabeli 3. tulp). Samas ei tohi tohi alandatud hind teenuse tellija kohta olla madalam kui 80% sisu suunitluse põhjal määratud tuluprotsendi põhjal arvutatud tasust.

VOD-teenuse sisu suunitluse selgitus

Meelelahutus – peaaegu 100% sisust on meelelahutuslik (filmid, sarjad, lastesaated) ja sisaldab olulisel määral muusikat.
Enamjaolt meelelahutus – sisaldab peale meelelahutuse muudki (näiteks dokumentaalfilme, päevakajasaateid, sporti), ent meelelahutuse osakaal on vähemalt 60% teenuse sisust.
Teatrietendused – digitaalse videolaenutuse kaudu kättesaadavaks tehtud teatrietenduste salvestised.
Segasisu – sisaldab mitmesugust sisu, millest meelelahutuse osakaal on alla 60%.
Enamjaolt sport – peaaegu 100% teenuse mahust moodustavad spordiülekanded.
Sport, uudised, päevakajasaated – sisaldab peale spordiülekannete, uudiste ja päevakajasaadete muudki, kuid nimetatud saadete osakaal on vähemalt 60% teenuse sisust.

Teenuse sisu suunitluses lepitakse kokku läbirääkimiste käigus või määrab selle kindlaks teenusepakkuja EAÜ-le esitatava kasutusaruande alusel.

EAÜ kontaktisik

Marek Tihhonov

Tasujaotuse ja dokumentatsiooni osakond (online kasutus ja muusikateoste salvestamine)