Fotograaf: Greete Altrof

Ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel

Autorile

Teoste kasutajale

EAÜ missiooniks on kujundada loometegevuse edendamiseks soodsat keskkonda ja innustada ühiskonda märkama talentide toetamise kaudu avanevaid võimalusi.

Teeme seda nelja põhilise tegevusega

Litsentseerimine

Kasutajatega lepingute sõlmimine.

Autoritasude kogumine

Kasutajatele arvete saatmine ja autoritasude kogumine.

Jaotamine

Autoritasude jaotamine ja autoritele väljamaksmine.

Kommunikatsioon

Autorite ja avalikkuse teavitamine EAÜ tööst ja tegemistest.

Litsentseerimine

Kasutajatega lepingute sõlmimine.

Autoritasude kogumine

Kasutajatele arvete saatmine ja autoritasude kogumine.

Jaotamine

Kasutajatele arvete saatmine ja tasude kogumine.

Kommunikatsioon

Autorite ja avalikkuse teavitamine.

2021. aasta numbrites

Autoritasude laekumisi

6,23

miljonit eurot

+ erakopeerimistasu 891 464 €

Väljamaksed

4,96

miljonit eurot

€1,02 miljonit läks EAÜ kui organisatsiooni toimimise kulude katteks

Liikmeid

5750

liiget kokku

Uusi liikmeid liitus 236

Jagatud loometegevuse toetusi

140 500

euro väärtuses

Toetati 142 projekti