Tähtajad

Programmi ajaplaan ja maht

Programmil on aastas üldjuhul kaks vooru, üks on varakevadel ja teine varasügisel. Täpsemad kuupäevad teeme teatavaks EAÜ kodulehel ja muudes infokanalites. EAÜ-l on õigus programmivoorude aegu ja mahtusid muuta, lähtudes EAÜ üldkoosoleku ja juhtkonna otsustest.

Kevadise vooru ajakava

  • 01.02.2023 – vooru avanemine
  • 01.03.2023 (kell 23.59) – taotluste esitamise tähtaeg (pärast tähtaega laekunud taotlused vaadatakse läbi järgmises taotlusvoorus ehk sügisel)
  • 01.04.2023 – komisjoni otsuste teatavakstegemine (EAÜ kodulehel)

Kevadises voorus toetatakse selliseid projekte, mis põhiosas saavad tehtud 2023. aastal, näiteks antakse heliloomingu tellimus üle, sündmus või selle tootmine/salvestamine toimub 2023. aastal.

Selle vooru abikõlblikkuse periood on 01.01–31.12.2023 tingimusel, et taotluse eesmärgiks seatud projekt ei saa valmis või seda ei anta välja enne 01.03.2023.

Sügisese vooru ajakava

  • 01.08.2023 – vooru avanemine
  • 01.09.2023 (kell 23.59) – taotluste esitamise tähtaeg (pärast tähtaega laekunud taotlused vaadatakse läbi järgmises taotlusvoorus ehk kevadel)
  • 01.10.2023 – komisjoni otsuste teatavakstegemine (EAÜ kodulehel)

Sügiseses voorus toetatakse projekte, mis põhiosas saavad tehtud 2023.–2024. aasta jooksul, näiteks heliloomingu tellimus antakse üle, sündmus või ka tootmine/salvestus toimub 2023–2024.

Selle vooru abikõlblikkuse periood on 01.07.2023–01.07.2024 tingimusel, et taotluse eesmärgiks seatud projekt ei saa valmis või seda ei anta välja enne 01.09.2023.