Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Erakopeerimine Eraldaja Erakopeerimise üldinfo

Erakopeerimise üldinfo

Autoril on ainuõigus oma teoste kasutamist sh. kopeerimist lubada või keelata. Enda tarbeks lubab Euroopa Liidu infoühiskonna direktiiv koopiaid teha. Sellise kasutamise eest hüvitise maksmise õiguste omajatele korraldab Eesti riik ning seda nimetatakse erakopeerimise tasuks.

Selline süsteem on Eestis kehtinud juba 1996. aastast, kuid senini on tasu kogutud salvestuseta VHS ja audiokassettidelt ning muudelt andmekandjatelt või salvestusseadmetelt, mida praktikas enam ei kasutata. Enne 1. aprillini 2021. a kehtinud süsteem ei arvestanud enam tarbijakäitumises toimunud muutusega ning sellega, milliseid salvestusseadmeid ja andmekandjaid muusika ja audiovisuaalsete teoste kopeerimiseks tegelikult kasutatakse. Seaduse eelnõuga kehtestati modernne ja paindlik tasu kogumise süsteem, mis võimaldaks õiglast tasu koguda ka näiteks nutiseadmetelt ning alates 1.04.2021 jõustus uus Vabariigi Valitsuse määrus, millega kinnitati tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ja nendelt kogutava tasu määrad.

Erakopeerimist puudutavates küsimustes vaata KKK-d või võta ühendust EAÜ projektijuhiga.

Placeholder

Viive Lillemäe

Projektijuht (erakopeerimistasu kogumise projektijuht, kunstiteoste kasutamine)