Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Kujutava kunsti teoste load

Kujutava kunsti teoste load

EAÜ esindab kujutava kunsti (sealhulgas maalikunsti-, graafika- ja skulptuuriteosed) teoste autoreid.

Õigusi teostatakse järgmistes kategooriates:

Õiguste kategooriaKasutusviisNäited
Edastamine ja taasedastamine(Taas)edastamine televisioonis ning kaabellevivõrgu,
satelliidi ja muude tehnikavahendite kaudu
Telesaadetes kunstiteoste näitamine
ReprodutseerimineKunstiteosest või selle osast ühe või mitme koopia valmistamine mis tahes materiaalses vormis Kunstiteoste kasutamine ajalehtedes, infovoldikutes ja muudes trükistes, ka meenetel ja suveniiridel
Üldsusele kättesaadavaks tegemineKunstiteose kasutamine nii, et inimesed saavad seda vaadata enda valitud kohas ja ajal, ka Interneti vahenduselKunstiteoseid eksponeerivate telesaadete järelvaatamine
EdasimüümineOriginaalteose edasimüümine avalikul enampakkumiselKunstiteoste edasimüümine oksjonil või kunstigalerii vahendusel

Kujutava kunsti autoritele kogutud tasud jaotatakse järgnevatel alustel:

  • reprodutseerimise eest saadud tasud – vastavalt kasutusele trükistes ja muudel toodetel (raamatud, õpikud, ajakirjad, ajalehed, kalendrid, plakatid, margid jne);
  • kunstiteoste edasimüümise eest oksjonil või kunstigalerii kaudu saadud tasud – vastavalt oksjonikorraldaja või kunstigalerii aruandele müüdud teoste kohta;
  • televisiooniorganisatsioonilt saadud tasud – vastavalt televisiooniorganisatsiooni poolt edastatud täpsele aruandele;
  • kaabellevioperaatoritelt saadud tasud – analoogmeetodil kasutades televisiooniorganisatsiooni poolt edastatud aruandeid.

Täpsemat informatsiooni tasujaotuse osas leiab EAÜ teoste registreerimise ja tasude jaotamise ning väljamaksmise eeskirjast.

Kunstiteoste kasutamise tingimused
.pdf
Kunstiteoste reprodutseerimise tariifid
.pdf
EAÜ teoste registreerimise ja tasude jaotamise ning väljamaksmise eeskiri
.pdf

Välisriikide kunstiühingud, kellel on EAÜ-ga sõlmitud vastastikuse esindamise lepingud, leiab EAÜ kodulehelt.

EAÜ kontaktisik

Placeholder

Viive Lillemäe

Projektijuht (erakopeerimistasu kogumise projektijuht, kunstiteoste kasutamine)