Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Audiovisuaalteose autor Eraldaja Autoritasude kogumine ja jaotamine

Autoritasude kogumine ja jaotamine

Autoritasusid kogutakse audiovisuaalteoste kasutajatelt: teleprogrammi edastajatelt, voogedastusplatvormidelt ja kaabelleviteenuse pakkujatelt.

Audiovisuaalteostena käsitletakse mängufilme, dokumentaalfilme ja -sarju, animafilme ja -sarju ning teleseriaale.

Autoritasu arvestamine telekanalite puhul

Telekanalid esitavad oma programmides näidatud audiovisuaalsete teoste kohta repertuaariaruande, mille põhjal selgitatakse välja esindatavad teosed ja nende autorid, kellele tuleb tasu maksta.

Telekanalite puhul on autoritasude jaotuse arvestuse aluseks teatav punktisüsteem. Punktide määramisel võetakse arvesse teose liiki, kestust ja eetrikordade arvu. Täpsem jaotusvõti on esitatud EAAL-i kodulehel SIIN.

Autoritasu arvestamine voogedastusplatvormide puhul

Voogedastusplatvormid esitavad kasutajate tellitud teoste kohta aruande, mille põhjal selgitatakse välja esindatavad teosed ja nende autorid, kellele tuleb tasu maksta.

Voogedastusplatvormidelt kogutavate autoritasude jaotamise tööriistana kasutatakse samuti punktisüsteemi, mille aluseks on teose vaatamis- ja tellimiskordade arv. Ühe punkti rahaline väärtus kujuneb autorihonorari ja punktide koguarvu jagatisena. Täpsem jaotusvõti on esitatud SIIN.

Autoritasu arvestamine kaabellevi puhul

Kaabellevioperaatorid ei pea esitama repertuaariaruandeid. Nendelt kogutud litsenstitasu jaotatakse Eesti ja välisühingute vahel proportsionaalselt, võttes arvesse taasedastatavate kanalite arvu Eestis ja nendes riikides, mille ühingutega on sõlmitud vastastikuse esindamise lepingud.

Erakopeerimise tasu

Erakopeerimise tasu on autoritele, esitajatele, fonogrammitootjatele ning filmi esmasalvestuse tootjatele makstav hüvitis, millega kompenseeritakse neile saamata jäänud tulu selle eest, et füüsilised isikud võivad Eesti autoriõiguse seaduse kohaselt audiovisuaalsetest teostest või teose helisalvestistest endale isikliku kasutamise eesmärgil koopiaid teha.

Seda tasu maksavad salvestusseadmete ja -kandjate tootjad ja maaletoojad, kes lisavad selle tasu toote müügihinnale.

Ühe kalendriaasta jooksul audiovisuaalautoritele kogutud erakopeerimise tasu jaotatakse autorite vahel selle põhjal, kui suure osa EAAL-i konkreetse liikme või kliendi autoritasu kõnealusel aastal teleteenuste ja voogedastusteenuste jaotusest moodustas.

Täpsemalt loe EAAL-i kodulehelt.