Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Toetuste taotlemine Eraldaja EAÜ toetused Eraldaja Uue heliloomingu tellimine (suund 1)

Uue heliloomingu tellimine (suund 1)

Selle toetussuuna eesmärk on toetada uue heliloomingu tellimusi, millel on kindel ja konkreetne ettekande- ja/või salvestus- ning levitusplaan.

Mida meeles pidada 1. suunast toetuse taotlemise puhul?

  • Tellija peab olema kas kontserdikorraldaja (näiteks festivalikorraldaja), muusikaline kollektiiv või esitaja, kes on autorist erinev isik. Tegemist ei ole loometoetusega, seega n-ö iseendalt tellimist selle programmi kontekstis ei toetata.
  • Kulu aluseks võib olla nii töövõtu- kui ka käsundusleping ja esitatud arve, kusjuures käibemaks on abikõlblik kulu vaid juhul, kui toetuse saaja ise ei ole käibemaksukohustuslane.
  • Projektitaotluses esitatud heliloomingu tellimus peab olema suunatud ühele või mitmele autorile, kes kõik on EAÜ liikmed.
  • Taotleja võib meile saata ka lisadokumente (CV, biograafia, täiendav projekti tutvustus), kui need annavad lisaväärtust.
  • EAÜ-le tuleb edastada ka autorite kinnituskiri, mis on digitaalselt allkirjastatud.
  • Kõik dokumendid tuleb saata ühes DigiDoci konteineris e-posti aadressil toetus@eau.org.
Taotluse vorm uue heliloomingu tellimine
.docx