Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Edastamine ja taasedastamine

Edastamine ja taasedastamine

Iga päev edastatakse raadios ja televisioonis ning kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehniliste vahendite kaudu tuhandeid autoriõigusega kaitstud teoseid. Kõik raadio- ja televisiooniorganisatsioonid, kaabellevivõrgu operaatorid ja teised sideettevõtted, kes edastavad (sh otseülekandena) või taasedastavad saateid ja programme (ka filme), peavad nendes sisalduvate muusikateoste edastamiseks või taasedastamiseks sõlmima EAÜ-ga litsentsilepingu.

Kui soovitakse muusikateoseid edastada internetiraadios, peab samuti saama EAÜ-lt loa ja sõlmima ühinguga litsentsilepingu. 

Täpsemalt raadio, televisiooni ja taasedastamise tariifide kohta saad lugeda järgnevatest failidest. 

Raadio tariifid
.pdf
Televisiooni tariifid
.pdf
Taasedastamise tariifid
.pdf

Lepingu sõlmimiseks või küsimustele vastuse saamiseks võta ühendust EAÜ konsultandiga.

EAÜ konsultant

Marika Mäeorg

Konsultant (üldinfo, raadio, TV, kaabeltelevisioon)