Avaleht Teose kasutajale Edastamine ja taasedastamine

Edastamine ja taasedastamine

Iga päev edastatakse raadios ja televisioonis ning kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehniliste vahendite kaudu tuhandeid autoriõigusega kaitstud teoseid. Kõik raadio- ja televisiooniorganisatsioonid, kaabellevivõrgu operaatorid ja teised sideettevõtted, kes edastavad (sh otseülekandena) või taasedastavad saateid ja programme (ka filme), peavad nendes sisalduvate muusikateoste edastamiseks või taasedastamiseks sõlmima EAÜ-ga litsentsilepingu.

Kui soovitakse muusikateoseid edastada internetiraadios, peab samuti saama EAÜ-lt loa ja sõlmima ühinguga litsentsilepingu. Litsentsitasu määr äriühingute puhul on 4,5% kodulehekülje reklaamikäibest, kuid mitte alla 192 € kuus. Litsentsitasu määr MTÜ-de puhul on 64 € kuus.

Lepingu sõlmimiseks või küsimustele vastuse saamiseks võta ühendust EAÜ konsultandiga.

EAÜ konsultant

Marika Mäeorg

Konsultant (üldinfo, raadio, TV, kaabeltelevisioon)