Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Toetuste taotlemine Eraldaja EAÜ toetused Eraldaja Residentuuri või koosloomelaagri korraldamine (suund 2a)

Residentuuri või koosloomelaagri korraldamine (suund 2a)

Selle toetussuuna eesmärk on toetada uute muusikateoste loomist mitmesuguste (koos)loomealgatuste, näiteks residentuuride ja koosloomelaagrite korraldamise kaudu.

Mida meeles pidada 2a suunast toetuse taotlemise puhul?

  • Vähemalt pooled osalejad peavad olema Eesti autorid ja EAÜ liikmed. i
  • (Koos)loomealgatuste raames loodud muusikateoste autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning nende jaotumine on kõigi osaliste vahel selgelt kokku lepitud, kokkulepped on taasesitataval kujul fikseeritud ning vastavates kollektiivse esindamise organisatsioonides nõuetekohaselt registreeritud.
  • Abikõlblikud on ruumi rendikulu lisavõimalustega, lisatehnika/inventari rendikulu, sihtotstarbelise ruumi põhjendatud teenuse kulu, osalejate majutus- ja reisikulud.
  • Taotleja võib meile saata ka lisadokumente (CV, biograafia, täiendav projekti tutvustus, koostööpartnerite pakkumised ja eelkokkulepped), kui need annavad lisaväärtust.
  • Kõik dokumendid tuleb saata ühes DigiDoci konteineris e-posti aadressil toetus@eau.org.
Taotluse vorm residentuuride ja loomelaagrite korraldamiseks
.docx