Toetuste taotlemise üldinfo

Toetusprogrammi eesmärk

Programmi eesmärk on soodustada ja toetada uue Eesti muusika loomist ning seeläbi rikastada Eesti muusikaelu ja avardada autorite loometöövõimalusi.

EAÜ programm ei dubleeri teisi toetusprogramme, näiteks Eesti Kultuurkapitali, Eesti Esitajate Liidu ega Kultuuriministeeriumi toetusprogramme. Meie programmi raames ei määrata loometoetusi, vaid antakse rahalist tuge loomeprojekti elluviimisega seotud tegelike kulude osaliseks katmiseks.

Toetusprogramm on jaotatud kolmeks suunaks:

  1. uue heliloomingu tellimine;
  2. uute muusikateoste loomine mitmesuguste (koos)loomealgatuste kaudu;
  3. heliloomingu tootmine ja salvestamine nii audio- kui ka videoformaadis.

Kuidas toetust taotleda?

  1. Kõigepealt tuleb tutvuda toetuse saamise eesmärkide ja tingimustega.

  2. Seejärel tuleb täita nõuetele vastav taotlus (iga valdkonda iseloomustava peatüki all) ja edastada see e-posti aadressile toetus@eau.org.

  3. Komisjon hindab taotlust ja teeb tulemused avalikuks. Teabe saamiseks tasub jälgida EAÜ kodulehte ja meie sotsiaalmeedia kanaleid.

  4. Toetuse saaja teostab projekti, mille jaoks ta toetust sai.

  5. Toetuse saaja esitab oma tegevuse kohta aruande.

EAÜ toetuse taotlemise üldised nõuded ning sisulised ja vormilised kriteeriumid
.pdf

Küsimuste korral võta ühendust EAÜ juhatuse liikme Jaan Jaagoga e-posti aadressil jaagoj@gmail.com.