Eesti Autorite Ühing asutati 8.oktoobril 1991. Meie missiooniks on olla ühenduslüliks autorite ja teoste kasutajate vahel – autorid ei pea jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei pea otsima autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Loe EAÜ põhikirja

Autoritasude laekumised 2023. aastal

(sh vahendustasu)

+ erakopeerimistasu +1 555 729 €

millest tehti väljamakseid

Jaotusfond 9,46 miljonit eurot

Ülemaailmne võrgustik

Eesti Autorite Ühing esindab enam kui 6000 autoriõiguse valdajat Eestist ja 5 miljonit autoriõiguse valdajat üle maailma. Kuulume GESAC ja CISAC võrgustikesse, mis ühendavad endas 119 riigi autoreid.

Tutvu EAÜ liikmetega

Töökeskkond

Väärtustame tiimiliikmeid

Korraldame meeskonnaüritusi ja toetame eesmärkideni jõudmist.

 

Oleme kindla sihiga

Tegutseme struktureeritult ning seeläbi jõuame tulemusteni.

Töötame suurema eesmärgi nimel

Teostame ideed lähtudes pikemast ja kaugemale vaatavast perspektiivist.

Toetame tiimiliikmete koolitus- ja arendustegevusi

Iga aasta alguses peame arenguvestluseid, vaatame üle koolituse vajadused ja koostame koolitusplaani.

Väärtustame tiimiliikmeid

Korraldame meeskonnaüritusi ja toetame eesmärkideni jõudmist.

Oleme kindla sihiga

Tegutseme struktureeritult ning seeläbi jõuame tulemusteni.

Töötame suurema eesmärgi nimel

Teostame ideed lähtudes pikemast ja kaugemale vaatavast perspektiivist.

Toetame tiimiliikmete koolitus- ja arendustegevusi

Iga aasta alguses peame arenguvestluseid, vaatame üle koolituse vajadused ja koostame koolitusplaani.

Hetkel pole vabu kohti saadaval