Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Kunstnik Eraldaja Kunstniku ja pärija liitumine EAÜ-ga
Kunstniku ja pärija liitumine EAÜ-ga

Kunstniku ja pärija liitumine EAÜ-ga

Mida on vaja teada kunstiteoste autorina EAÜ liikmeks astumise kohta?

 • EAÜ esindab autoreid (maalikunstnikud, graafikud, skulptorid) ja nende pärijaid üle kogu maailma.
 • EAÜ ei ole kehtestanud liitumis- ega aastamaksu, ent igal aastal kinnitavad ühingu liikmed üldkoosolekul vahendustasu määrad.
 • Väljamakseid tehakse Eesti autoritele kahel korral aastas, tavaliselt teises ja neljandas kvartalis.
 • Kui EAÜ-ga liituda soovija on alaealine (alla 15-aastane) isik, siis tuleb tal esitada ka oma seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.

Kunstniku liitumisavaldus

Täida infoväljad, mille põhjal valmistame lepingu.

DD dot MM dot YYYY

 

Liitumise kohta tekkinud küsimustele vastuste saamiseks vaata rubriiki KKK või võta ühendust EAÜ personaliga e-posti aadressil eau@eau.org või telefonil 668 43 60.

Mida on vaja teada kunstiteose autori pärijana EAÜ liikmeks või kliendiks astumise kohta?

 • EAÜ esindab kujutava kunsti autoreid (maalikunstnikud, graafikud ja skulptorid) ja nende pärijaid üle kogu maailma.
 • EAÜ ei ole kehtestanud liitumis- ega aastamaksu, ent igal aastal kinnitavad ühingu liikmed üldkoosolekul vahendustasu määrad.
 • Väljamakseid tehakse Eesti autoritele kahel korral aastas, tavaliselt teises ja neljandas kvartalis.
 • Autorite pärijad peavad EAÜ-le esitama peale allkirjastatud avalduse ka notari väljastatud pärimistunnistuse koopia.
 • Juhul kui ühel autoril on mitu pärijat, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kes neist astub EAÜ liikmeks. Vastav kirjalik kokkulepe tuleb esitada EAÜ-le. Teis(t)el kaaspärija(te)l on võimalik astuda EAÜ kliendiks.
 • EAÜ kliendiks oleval pärijal on samad õigused ja kohustused, mis EAÜ liikmest pärijal, v.a see, et erinevalt liikmestaatuses olevast pärijast ei saa ta isiklikult osaleda ja hääletada EAÜ üldkoosolekul ning olla valitud juhatusse või revisjonikomisjoni liikmeks.

Kunstniku pärija liitumisavaldus

Täida infoväljad, mille põhjal valmistame lepingu.

DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
Seisus*
Lohista failid siia või
Maksimaalne faili suurus: 10 MB, Maksimaalne kogus dokumente: 3.

   

  Liitumise kohta tekkinud küsimustele vastuste saamiseks vaata rubriiki KKK või võta ühendust EAÜ personaliga e-posti aadressil eau@eau.org või telefonil 668 43 60.

  Liitumise kohta küsimuste tekkimise korral võta ühendust EAÜ kunstiteoste projektijuhiga:

  Placeholder

  Viive Lillemäe

  Projektijuht (erakopeerimistasu kogumise projektijuht, kunstiteoste kasutamine)