Avaleht Eraldaja Meist Eraldaja Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine

Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine

Autoriõiguse seaduse § 571 võimaldab teatud juhtudel kollektiivse esindamise organisatsioonil kasutajatega kokku leppida, et sõlmitud litsentsileping laieneb ka nendele autoritele ehk õiguste omajatele, kes ei ole volitanud kollektiivse esindamise organisatsiooni ennast esindama.

Õiguste omaja, kes ei ole laiendatud kollektiivset litsentsilepingut sõlmivat kollektiivse esindamise organisatsiooni volitanud, võib oma teose kasutamise laiendatud kollektiivse litsentsilepingu alusel igal ajal välistada, andes sellest teada kollektiivse esindamise organisatsioonile, kes omakorda teavitab viivitamata teist lepingupoolt.

EAÜ on kollektiivse esindamise organisatsioon, milline esindab Eestis valdavat enamust muusikateoste, kunstiteoste ja audiovisuaalsete teoste autoreid. Seega on EAÜ-l õigus teatud valdkondades selliseid laiendatud kollektiivseid litsentsilepinguid sõlmida.

Nimekiri EAÜ poolt sõlmitud laiendatud kollektiivsetest litsentsilepingutest on avaldatud siin.

Kui teie teost kasutatakse nimekirjas toodud litsentsilepingu alusel ja kui te ei ole EAÜ, Eesti Audiovisuaalautorite Liidu ega ka ühegi teise riigi muusikateoste, kunstiteoste ja audiovisuaalsete teoste autoreid esindava kollektiivse esindamise organisatsiooni liige, ja te ei soovi oma teose kasutamist sellise laiendatud litsentsilepingu alusel, siis palume teil sellest EAÜ-le teada anda. Vastav teavituskiri saatke EAÜ e-posti aadressile eau@eau.org