Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Toetuste taotlemine Eraldaja EAÜ toetused Eraldaja Residentuurides või koosloomelaagrites osalemine (suund 2b)

Residentuurides või koosloomelaagrites osalemine (suund 2b)

Selle toetussuuna eesmärk on toetada uute muusikateoste loomist mitmesugustes (koos)loomealgatustes, näiteks residentuurides ja koosloomelaagrites osalemise kaudu.

Mida meeles pidada 2b suunast toetuse taotlemise puhul?

  • Vähemalt pooled osalejad peavad olema Eesti autorid ja EAÜ liikmed. i
  • Toetust saavad taotleda ainult EAÜ liikmed.
  • Abikõlblikud on reisi- ja majutuskulud ning osalustasud.
  • Taotleja võib meile saata ka lisadokumente (CV, biograafia, täiendav sündmuse tutvustus), kui need annavad lisaväärtust.
  • Kõik dokumendid tuleb saata ühes DigiDoci konteineris e-posti aadressil toetus@eau.org.
Taotluse vorm residentuurides ja loomelaagrites osalemiseks
.docx