Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Muusikateose autor Eraldaja Autoritasude jagamine ja väljamaksmine

Autoritasude jagamine ja väljamaksmine

Kuidas tasud jaotatakse?

  1. Tasude jaotamiseks vajalikud aruanded imporditakse EAÜ tasujaotuse süsteemi, mille andmebaasis registreeritud teoste hulgast leitakse kasutatud teostele vasted.
  2. Tasujaotusel võetakse arvesse, mitu korda on konkreetset teost kasutatud ja milline on selle teose kestus.
  3. Kogutud tasud jaotatakse autorite vahel vastavalt registreeritud teose protsentuaalsele tasujaotusele.
  4. Kui teost ei ole tasude jagamise hetkeks registreeritud, kirjastamisleping ei ole EAÜ-ni jõudnud ning EAÜ spetsialist ei ole teose autoreid tuvastada suutnud,i käsitletakse seda nii-öelda tundmatu teosena, mis tasujaotuses ei osale. Selliste teoste puhul EAÜ autoritasusid tagasiulatuvalt ümber ei jaota.

Kuidas tasud välja makstakse?

  • Autoritasud makstakse autorile välja kord kuus, kui tema teoste kasutamise eest kogunenud netosumma on vähemalt 50 eurot, ning kord kvartalis, kui kogunenud netosumma on vähemalt 30 eurot. i
  • Eestis laekunud autoritasude väljamaksmisel peab EAÜ kinni tulumaksu (v.a juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul). Välismaalt laekunud tasud tuleb autoril Maksu- ja Tolliametis ise deklareerida ja vajaduse korral sellelt summalt ka tulumaks tasuda.
EAÜ teoste registreerimise ja tasude jaotamise ning väljamaksmise eeskiri
.pdf