Kunstniku üldinfo

EAÜ teostab kujutava kunsti, maalikunsti-, graafika- ja skulptuuriteoste autorite õigusi järgmistes kategooriates.

Õiguste kategooriaKasutusviisNäited
Edastamine ja taasedastamineKunstiteose edastamine ja taasedastamine televisioonis ning kaabellevivõrgu,
satelliidi ja muude tehnikavahendite kaudu
Telesaadetes kunstiteoste näitamine
ReprodutseerimineKunstiteosest või selle osast ühe või mitme koopia valmistamine mis tahes materiaalses vormisKunstiteoste kasutamine ajalehtedes, infovoldikutes ja muudes trükistes, ka meenetel ja suveniiridel
Üldsusele kättesaadavaks tegemineKunstiteose kasutamine nii, et inimesed saavad seda vaadata enda valitud kohas ja ajal (ka interneti vahendusel)Telesaadete järelvaatamine
EdasimüümineOriginaalteose edasimüümine avalikul enampakkumisel või kunstigalerii vahenduselKunstiteoste edasimüümine oksjonil