Muusikateose autori üldinfo

EAÜ liikmeks saavad astuda kõik muusikateoste autorid ja nende pärijad. Autoril peab olema avalikustatud vähemalt üks enda loodud muusikateos.

EAÜ teostab muusikateoste autorite varalisi õigusi järgmistes kategooriates.

Õiguste kategooriaKasutusviisNäited
Avalik esitamineMuusikateose esitamine üldsusele avatud kohas kas elavas ettekandes või tehnikavahendite kaudu esitatunaKontserdid ja muu elav esitus

Taustamuusika mängimine toitlustus- ja kaubandusettevõtetes

Filmi näitamine kinos
Edastamine ja taasedastamineMuusikateose edastamine ja taasedastamine tehnikavahendite kauduMuusikateose edastamine ja taasedastamine raadios või televisioonis ning kaabellevivõrgu, satelliidi või muu tehnikavahendi kaudu
Üldsusele kättesaadavaks tegemineMuusikateose kättesaadavaks tegemine nii, et inimesed saavad seda kuulata enda valitud kohas ja ajalIgasugune online-kasutus, näiteks Spotifys ja YouTubeis muusika kuulamine, ning allalaadimisteenused, näiteks iTunesist albumi allalaadimine

Tele- ja raadiosaadete järelvaatamist ja -kuulamist võimaldavad teenused

Filmide ja sarjade vaatamist võimaldavad videolaenutuse teenused
ReprodutseerimineMuusikateose salvestamine ja sünkroniseerimine (heli ja pildi ühendamine)CD-de ja DVD-de tiražeerimine

Muusikateose salvestamine telesaadete ja audiovisuaalteoste (mängufilm, dokumentaalfilm jm) tootmisel

EAÜ liikmeks astudes volitab autor (või vastavate õiguste omaja, näiteks pärija) oma varalisi õigusi esindama EAÜ. See tähendab seda, et ülalolevas tabelis nimetatud kategooriates ei ole autoril enam õigust end ise esindada ja lepinguid sõlmida. Ent on ka erandeid, näiteks mitteärilisel eesmärgil teose kasutamine või sünkronisatsiooni puhul autorite esindamine reklaamides.

Varaliste õiguste ja territooriumite eemaldamine
.pdf
Tingimused teoste mittearilisel eesmargil kasutada andmiseks
.pdf
Teade teose mitteärilisel eesmärgil kasutamise kohta
.docx

Autor ja teised vastavate õiguste omajad võivad varaliste õiguste esindamise kategooriate ulatust muuta, näiteks võivad nad loobuda võimalusest lasta EAÜ-l end esindada teose avaliku esitamise korral. Ühtlasi võib autor ise otsustada, millistes riikides EAÜ teda esindab. Juhul, kui üks või teine õigus on EAÜ-lt ära võetud, ta sellega seotud tasusid enam ei kogu ega jaota.