Avaleht Eraldaja Meist Eraldaja Organisatsioon Eraldaja Üldkoosolekud

Üldkoosolekud

EAÜ kõrgemaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek,  kus liikmed saavad otsustada käesoleva aasta aruande ja eelarve kinnitamise üle, osaleda valimistel ning teiste päevakorras olevate küsimuste arutamisel ja otsustamisel.

Üldkoosolek leiab aset vähemalt korra aastas ning EAÜ teavitab oma liikmeid täpsemast toimumise kuupäevast kodulehe, sotsiaalmeedia kanalite ning e-kirja teel.

Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl. EAÜ liige võib üldkoosolekul hääletada ka ühe puuduva liikme eest sellekohase volikirja alusel.

Liikmete õiguste ja kohustuste kohta saab täpsemalt lugeda EAÜ põhikirjast.