Juhatus

EAÜ kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek, mis koguneb vähemalt korra aastas.

Üldkoosolek valib kolmeks aastaks juhatuse. EAÜ tegevust viib vahetult ellu EAÜ büroo, mida juhib tegevjuht Mati Kaalep.

EAÜ üldkoosolekul, mis toimus 1. juulil 2020, otsustati valida EAÜ juhatusse järgmised isikud:

  • Vaiko Eplik, juhatuse esimees
  • Virgo Sillamaa
  • Juko-Mart Kõlar
  • Kadri Sundja
  • Kirke Karja
  • Jaan Jaago
  • Karl-Ander Reismann

Samal EAÜ üldkoosolekul valiti ka EAÜ revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad järgmised isikud:

  • Imre Sooäär, revisjonikomisjoni esimees
  • Tajo Kadajas
  • Margo Kõlar