Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Toetuste taotlemine Eraldaja EAÜ toetused Eraldaja Heliloomingu salvestamine (suund 3)

Heliloomingu salvestamine (suund 3)

Selle toetussuuna eesmärk on toetada muusikateoste loomist nii heli- kui ka videosalvestistena, mille jaoks on olemas ka konkreetne väljaandmis- ja levitusplaan.

Mida meeles pidada 3. suunast toetuse taotlemise puhul?

  • Muusikateosed peavad olema uued või olemasolevate teoste uusversioonid, tegemist võib olla nii stuudioproduktsiooni kui ka kontsertettekande ülesvõttega.
  • Ei toetata demoversioonide ega eraotstarbel või hariduslikel eesmärkidel salvestiste tootmist.
  • Loodud uusversiooni suhtes tekkinud autoriõigus ning kõik sellega kaasnevad õigused ja nende jaotumine on poolte vahel selgelt kokku lepitud: fikseeritud taasesitataval kujul ja registreeritud vastavates kollektiivse esindamise organisatsioonides.
  • Eesti autoritest vähemalt pooled peavad olema EAÜ liikmed.
  • Abikõlblikud on salvestisega seotud kulud. Produtsendi ja teiste osaliste töö- või teenustasu on abikõlblik eeldusel, et neil ei teki loodava muusikateose suhtes autoriõigust ega fonogrammitootja õigusi, vastasel juhul tuleb produtsent ja teised osalised lugeda projektimeeskonna osaks, kelle töö tasustamine on eeldatavasti osa omapanusest. See piirang ei kehti esitajate ega video tootmise meeskonna liikmete kohta. Samuti on abikõlblikud stuudio rendi, helisalvestuse ja järeltöötluse teenustega seotud kulud ning muud hästi põhjendatud kulud. Salvestusprotsessis osaleja reisi- ja/või majutuskulud on abikõlblikud juhul, kui salvestamine ei toimu osaleja kodulinnas (või koduriigis). Peale selle on abikõlblikud kaasautorite ja ka laenatud loomingu kasutamisega seotud litsentsimiskulud (näiteks olemasoleva teksti kasutamine muusikateoses ja selle eest litsentsitasu maksmine).
  • Taotleja võib meile saata ka lisadokumente (CV, biograafia, täiendav projekti tutvustus), kui need annavad lisaväärtust.
  • Kõik dokumendid tuleb saada ühes DigiDoci konteineris e-posti aadressil toetus@eau.org.
Taotluse vorm heliloomingu salvestamine
.docx