Avaleht Eraldaja Autorile Eraldaja Toetuste taotlemine Eraldaja EAÜ ja Music Estonia ekspordifond Eraldaja Ekspordifondi tähtajad ja toetuse suurus

Tähtajad ja toetuse suurus

III vooru taotlusi saab esitada alates 22. märtsist 2023 ning taotlusi saab esitada kuni 2023. aasta lõpuni või kuni vooru vahendite lõppemiseni.

III vooru toetuse maht on 45 000 eurot.

2023. aasta ekspordifondi voorust saab toetust taotleda automaatselt neljale festivalile – Reeperbahn, WOMEX, Eurosonic Noorderslag ja jazzahead!. Oodatud on ka selgelt põhjendatud taotlused teistele tunnustatud esitlusfestivalidele. Lisaks ekspordifondi mahule on tõusnud ka piirmäärad. Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1400 eurot Euroopas ja kuni 1900 eurot mujal maailmas.

Toetuse suurus põhineb artistide puhul flat rate süsteemil vastavalt reisijate arvule (sõltumata planeeritavatest ning reaalsetest kuludest rakendatakse kõigile projektidele sama arvestusmehhanismi) ning on muusikavaldkonna professionaalidele kulupõhine. Ühe festivali raames toetatakse lisaks programmi pääsenud esinejatele ja nende reisiseltskonnale maksimaalselt kuni viie muusikavaldkonna professionaali kulusid. Dubleerimise vältimiseks eelistatakse neid projekte, mis ei ole oma osalemiseks juba teistest riiklikest toetusprogrammidest tuge saanud ja toetuste jagamisel võetakse aluseks valdkonna professionaalide võimalikult laiapõhjaline toetamine.

Varasemad voorud:
II vooru toetuse maht oli 30 000 eurot ja toetust sai taotleda 16.09.2022 – 31.08.2023 või kuni vooru vahendite lõppemiseni. Ekspordifondi 2022/2023 aasta voorust sai toetust taotleda eelkõige neljale Music Estonia delegatsiooni osalusega festivalile (Reeperbahn, WOMEX, Eurosonic Noorderslag ja jazzahead!), kuid oodatud oli ka selgelt põhjendatud taotlused teistele tunnustatud esitlusfestivalidele.

I vooru toetuse maht oli 20 000 eurot toetust sai taotleda 08.10.2021 – 30.09.2022 või kuni pilootprogrammi vahendite lõppemiseni. Piiratud mahuga pilootprogrammist saab toetust taotleda eelkõige neljale Music Estonia delegatsiooni osalusega festivalile (WOMEX, Eurosonic Noorderslag, jazzahead! ja Classical:NEXT), kuid oodatud on ka selgelt põhjendatud taotlused teistele tunnustatud esitlusfestivalidele.