Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Lepinguliigid Eraldaja Kontserdid ja muud muusikaga seotud üritused

Kontserdid ja muud muusikaga seotud üritused

Pärast kontserdi või muu muusikaga seotud ürituse toimumist tuleb kindlasti esitada finantsaruanne. Repertuaariaruande saad esitada veebilehel http://rep.eau.org.

Litsentsitasu määr kontserdil muusikateoste avaliku esitamise eest sõltub sellest, millisesse žanrisse esitatavad muusikateosed kuuluvad, ning sellest, kas tegu on tasulise üritusega (aluseks võetakse sissepääsutasuna saadud sissetulek) või tasuta üritusega (aluseks võetakse inimeste arv).

Sõlmi avaliku esituse leping
Loe edasi

Kontserdi tariifid

Tasuline sissepääs

1) Pop-, rock-, jazz- ja estraadikontsert või muu muusikaga olulisel määral seotud üritus (v.a allpool punktides 2 ja 3 nimetatud üritused): 5% sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 30 € ürituse ühe päeva eest
2) Sümfooniliste ja vokaalsümfooniliste teoste avalik esitus: 9% sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 30 € ürituse ühe päeva eest
3) Kammer- ja kooriteoste avalik esitus: 7% sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 30 € ürituse ühe päeva eest
4) Laulupidudel kooriteoste avalik esitus: 5% sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 30 € ürituse ühe päeva eest
5) Lasteüritustel laste esitatud lastelaulude avalik esitus: 2,5% sissepääsutasust (ilma käibemaksuta), kuid mitte vähem kui 15 € ürituse ühe päeva eest

Tasuta sissepääs

1) Kui üritusel on kohal 1–300 inimest: 20 € ürituse ühe päeva eest
2) Kui üritusel on kohal 301–600 inimest: 32 € ürituse ühe päeva eest
3) Kui üritusel on kohal 601–1000 inimest: 50 € ürituse ühe päeva eest

4) Iga järgmise 1000 inimese eest lisandub 32 € ürituse ühe päeva eest
Kui tegemist on lastelaulude avaliku esitamisega tasuta lasteüritusel, siis tasu ei kohaldata.

Kõik bartertehingute kaudu jagatud piletid arvatakse sissepääsutasu hulka ning nende puhul võetakse litsentsitasu arvutamise aluseks piletite keskmine müügihind.

Tasuta jagatud piletid, mille kogus moodustab enam kui 10% ürituse piletite koguarvust, arvatakse sissepääsutasu hulka ning nende puhul võetakse litsentsitasu arvutamise aluseks piletite keskmine müügihind.

Kontserdi lepingu näidis
.pdf

Muud muusikaga seotud üritused

Selliste ürituste korral, kus muusika osakaal on suur ja pääsmehind sisaldab peale muusikalise meelelahutuse ka muud teenust (näiteks toitlustamist), moodustab litsentsitasu määr 2,5% sissepääsutasuna laekuvast sissetulekust.

 

Muu muusikaga seotud ürituse lepingu näidis
.pdf

NB! Siinsed litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse EAÜ esitataval arvel välja eraldi reana.

NB! EAÜ saab anda loa ainult juhul kui muusikateoseid esitatakse avalikul üritusel. Muusikateoste esitamiseks avalikul koosolekul EAÜ luba anda ei saa. Vastav luba tuleb saada otse muusikateose autorilt või tema õiguse omajalt (pärijalt, kirjastajalt). Avalik koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus.

EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonna kontaktisikud

Siim Jõgioja

Muusikateoste avalik esitus (piirkond Tallinn) elav esitus, kontserdid, litsentseerimine

Kadri Järvelaid

Muusikateoste avalik esitus (vabariik v.a Tallinn) elav esitus, kontserdid, litsentseerimine