Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Lepinguliigid Eraldaja Spordiklubi või muu sportimisvõimalusi pakkuv koht

Spordiklubi või muu sportimisvõimalusi pakkuv koht

Leping ei anna õigust korraldada üritust, mis oma põhisisu poolest kujutab endast kontserti või muusikateostega olulisel määral seotud meelelahutusüritust, sealhulgas tantsuvõistlus. Sellised üritused vajavad eraldi luba (vt kontsert ja spordiüritus).

Sõlmi avaliku esituse leping
Loe edasi

Litsentsitasu määr oleneb ehitise, territooriumi või ruumi suurusest.

Spordirajatis, mille suurus on kuni 100 m²Spordirajatis, mille suurus on üle 100 m²
8 € / kuus, olenemata lahtioleku päevade arvust kuus27 € / kuus, olenemata lahtioleku päevade arvust kuus

NB! Siinsed litsentsitasu määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse EAÜ esitataval arvel välja eraldi reana.

Spordiklubi või muu sportimisvõimalusi pakkuva koha lepingu näidis
.pdf

EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonna kontaktisikud

Placeholder

Tõnu Kaumann

Muusikateoste avalik esitus (piirkond Tallinn)

Placeholder

Mart Jööts

Muusikateoste avalik esitus (vabariik v.a. Tallinn) restoranid, klubid, litsentseerimine