Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Lepinguliigid Eraldaja Kontsertide või muude muusikaga seotud ürituste salvestused internetis kasutamiseks

Kontsertide või muude muusikaga seotud ürituste salvestused internetis kasutamiseks

Kui soovid kontserdi või mõne muu muusikaga seotud ürituse salvestada ja teha salvestuse kas tasu eest või tasuta veebis kättesaadavaks, tuleb selleks hankida eraldi luba. Litsentsitasu määr oleneb muu hulgas sellest, kas salvestise kuulamine ja vaatamine on huvilistele tasuta, ning sellest, kui pikaks ajaks salvestis veebi üldsusele kuulamiseks-vaatamiseks üles jääb.

Sõlmi avaliku esituse leping
Loe edasi

1. Tasulised üritused ja tuluüritused

Salvestuse liikMuusika kategooriaKasutusalaTasumäärMiinimumtasu
Kontserdi või muu muusikaga seotud ürituse salvestus ja selle otseülekanneKõik EAÜ esindatavad muusikateosedInternetis üldsusele kättesaadavaks tegemine ilma ajalise piiranguta12% laekunud tulust25 eurot

Siinne litsentsitasu määr kehtib õiguse kohta salvestada kontsertidel ja muudel muusikaga seotud üritustel EAÜ-s registreeritud repertuaari hulka kuuluvate muusikateoste esitusi ning need internetis üldsusele kättesaadavaks teha, kusjuures nende vaatamise ja/või kuulamise eest peavad kasutajad maksma fikseeritud piletitasu või enda valitud toetussumma. Lisaks annab litsentsitasu maksmine õiguse salvestatavat kontserti või muud muusikaga seotud üritust otseülekandena tasu eest üldsusele konkreetsel võrgulehel või internetiplatvormil üle kanda. Selle võrgulehe või platvormi kaudu saavad kasutajad üritust reaalajas vaadata ja kuulata, olles eelnevalt maksnud kas piletitasu või enda valitud toetussumma.

2.Tasuta üritused

Salvestuse liikMuusika kategooriaKasutusalaTasumäärMiinimumtasu
Kontserdi või muu muusikaga seotud ürituse salvestus ja selle otseülekanneKõik EAÜ esindatavad muusikateosedInternetis üldsusele kättesaadavaks tegemine ilma ajalise piiranguta0,03 eurot muusikateose iga salvestatud sekundi eest25 eurot ühe ürituse eest

Siinne tasumäär kehtib õiguse kohta salvestada kontsertidel või muudel muusikaga seotud üritustel EAÜ-s registreeritud repertuaari hulka kuuluvate muusikateoste esitusi ning need internetis üldsusele tasuta kättesaadavaks teha. Litsentsitasu maksmisega omandab litsentsisaaja õiguse salvestus internetti üles laadida ning see oma kodulehe kaudu üldsusele kättesaadavaks teha tingimusel, et see on üldsusele kättesaadav tasuta. Lisaks annab litsentsitasu maksmine õiguse salvestatavat kontserti või muud muusikaga seotud üritust otseülekandena üldsusele ühel konkreetsel võrgulehel või internetiplatvormil üle kanda tingimusel, et see on vaadatav-kuulatav tasuta.

NB! Ülaltoodud litsentsitasude määrad ei sisalda vastavalt käibemaksuseadusele EAÜ lisatavat käibemaksusummat, mis arvutatakse EAÜ vahendustasult ja tuuakse EAÜ esitataval arvel välja eraldi reana.

EAÜ avaliku esituse litsentseerimise osakonna kontaktisikud

Siim Jõgioja

Muusikateoste avalik esitus (piirkond Tallinn) elav esitus, kontserdid, litsentseerimine

Marek Tihhonov

Tasujaotuse ja dokumentatsiooni osakond (online kasutus ja muusikateoste salvestamine)