Avaleht Eraldaja Teose kasutajale Eraldaja Muusikateose kasutamine helikandjal Eraldaja Tariifid ja tingimused muusikateoste kasutamiseks helikandjatel (CD, LP, MC)

Tariifid ja tingimused muusikateoste kasutamiseks helikandjatel (CD, LP, MC)

Helikandjatele autoriõigustega kaitstud muusikateoste salvestamiseks tuleb EAÜ-lt hankida vastav luba. Sel eesmärgil palume me täita taotluse muusikateose kasutamiseks helikandjal, milles esitatud andmete põhjal väljastatud arve tasumisel omandab taotluse esitaja ühekordse loa helikandjate tootmiseks.

Kui helikandjaid soovitakse juurde tellida, tuleb esitada uus taotlus.

Muusikateoste salvestamise puhul kehtivad järgmised litsentsitasu määrad:

  • 8,712% kõrgeimast hinnast (ilma käibemaksuta), millega tootja müüb helikandjat edasi kauplustele
  • 7,4% kõrgeimast müügihinnast, kui tootja müüb helikandjaid otse lõpptarbijale (näiteks müüb kontserdil külastajatele CDsid).

Kui helikandjat müüakse erinevate hindadega, arvestatakse autoritasu alati kõrgeima hinna alusel.

Tasuta jaotatavate koopiate eest maksab tootja olenevalt helikandja formaadist miinimumhinna alusel (vt allpool). Miinimummäär kehtib ka juhul, kui helikandja müügihinnalt arvestatav protsendipõhine litsentsitasu jääb alla vastava miinimumi.

Juhul, kui tegemist on nn. budget tüüpi helikandjaga, ehk siis helikandjaga, mis on identsel kujul esimest korda välja antud rohkem kui üks aasta tagasi, või mis koosneb fonogrammidest, mis on algselt ilmunud erinevatel helikandjatel ja kõik need helikandjad on esimest korda välja antud rohkem kui üks aasta tagasi, kehtib selle puhul eraldi miinimumtariif (vt allpool).

EAÜ ei esinda automaatselt kõiki autorite õiguseid. Tootja peab küsima luba otse autoritelt või kirjastajatelt, kui varem loodud tekstile luuakse uus muusika või lisatakse varem loodud muusikale uus tekst, algupärane tekst tõlgitakse teise keelde, muusikat kasutatakse poliitilises, usulises või pornograafilises kontekstis või kasutatakse muusikat reklaami eesmärgil.

Luba ei hõlma ka olemasolevate fonogrammide ja esituste reprodutseerimist, selleks vajaliku loa peab tootja ise saama fonogrammi tootjalt ja esitajatelt.
Helikandja tootja kohustub mitte rikkuma autori isiklikke õiguseid. Autori nimi peab olema märgitud kõigile helikandjatele või nende ümbristele ja teost ei tohi muuta, samuti seda avalikult levitada mistahes moel või mistahes kontekstis, mis võib kahjustada autori au ja loomingulist mainet.

Tootja vastutab loa taotluses esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete puhul on EAÜ-l õigus salvestamisluba tühistada.

Helikandjate formaadid ja miinimumhinnad:

Helikandja lühendHelikandjaMaksimaalne
pikkus
minutites
Maksimaalne
lugude
arv
Miinimum-
hind
EUR
Budget
miinimum-
hind EUR
Svinüülsingel
45 rpm 17 cm
820,10,05
EPvinüül-EP
45 rpm 17 cm
1640,140,08
EPMvinüül-EP
33 rpm 17 cm
2060,140,08
LPVinüül-LP
33 rpm 30 cm
60160,270,16
SCDCD-singel
max 2 lugu
1220,060,03
CDSCD-singel2350,090,05
CDCD80200,40,23
MChelikassett60160,120,07