2014.a. EAÜ korraline üldkoosolek

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub esmaspäeval, 21.aprillil 2014.a. kell 15.00 Tallinna Huvikeskuses Kullo (Mustamäe tee 59, I korrus, saal 5). Osavõtjate registreerimine algab kell 14.40.

Päevakorras on järgmiste küsimuste arutamine:

 1. Üldkoosoleku avamine;
 2. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
 3. 2013.a. finantsaruande ärakuulamine ja arutamine;
 4. Audiitori akti tutvustamine;
 5. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
 6. 2013.a. finantsaruande kinnitamine;
 7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
 8. 2014.a. eelarve arutamine ja kinnitamine;
 9. Uue juhatuse valimine;
 10. Uue revisjonikomisjoni valimine;
 11. Sõnavõtud;
 12. Üldkoosoleku lõpetamine.

Üldkoosoleku materjalid

Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad hiljemalt neljapäevaks, 17.aprilliks 2014.a. EAÜ Büroosse, (Lille 13, 10614 Tallinn).