23.märtsil 2016 võttis Riigikogu vastu seaduse, millega täiendati kehtivat autoriõiguse seadust mitmete kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevust reguleerivate sätetega.

Autoriõiguse seadusesse võeti üle Euroopa Liidu (EL) direktiiv, mille eesmärk on:

– ühtlustada EL tasandil kollektiivse esindamisega seotud organisatsioonide tegevuse aluspõhimõtteid;

– luua mehhanism EL-i üleste litsentside andmiseks muusikateoste kasutamisel;

– kehtestada järelevalve kohustus kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle.

Eestis on neli suuremat kollektiivse esindamise organisatsiooni ehk esindusühingut, milliseid see EL direktiiv puudutab: Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing ja Eesti Audiovisuaalautorite Liit. Eesti esindusühingute tegevust puudutav regulatsioon muutub tulenevalt direktiivist tunduvalt detailsemaks, mis tähendab aga omakorda seda, et ühingute tegevuse kulud suurenevad. Riiklikku järelevalvet ühingute tegevuse üle hakkab teostama Justiitsministeerium.

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.