EAÜ 2020. aasta üldkoosolek oli rahvarohke

01.juulil toimus Vene Kultuurikeskuses EAÜ korraline üldkoosolek. Üldkoosolekul oli kohal 195 EAÜ liiget ja volikirja alusel oli esindatud 113 liiget.

Üldkoosolekul osalejad kinnitasid muuhulgas EAÜ 2019. aasta finantsaruande, 2020. aasta eelarve, EAÜ vahendustasud eelseisvaks jooksvaks aastaks, samuti teoste registreerimise ning tasude jaotamise ja väljamaksmise eeskirja.

Ühtlasi valiti sellel üldkoosolekul EAÜ-le uus juhatus ja revisjonikomisjon. Uus EAÜ juhatus otsustati valida 7-liikmeline ja sinna kuuluvad: Virgo Sillamaa, Vaiko Eplik, Juko-Mart Kõlar, Kadri Sundja, Kirke Karja, Karl-Ander Reismann, Jaan Jaago. Uus EAÜ revisjonikomisjon on 3-liikmeline, kus jätkavad tööd Tajo Kadajas ja Margo Kõlar ning uue liikmena Imre Sooäär.

EAÜ tänab eelmise EAÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid Mikk Targot, Kadri Hunti, Helena Tulvet, Olav Ehalat, Tõnis Kaumanni, Eero Johannest, Mario Kivistikku ja Toivo Tulevit selle töö ja aja eest, mis nad on panustanud Eesti autorite käekäigu edendamisse ja EAÜ toimimisse.