EAÜ koos üheksa teise organisatsiooniga saavutas Vabariigi Valitsusega kokkuleppe, millega õiguste omajatele hüvitatakse 2,85 miljonit eurot aastate 2019-2021 I kvartali erakopeerimise tasu

19.04.2021 esitasid kümme kollektiivse esindamise organisatsiooni Vabariigi Valitsusele pöördumise, mille eesmärgiks oli hüvitada õiguste omajatele ajavahemikus 01.01.2019- 31.03.2021 saamata jäänud erakopeerimise tasu. Sarnase hüvitise üle on EAÜ koos teiste õiguste omajatega varasemalt 2 korda kohtutee läbi käinud ning mõlemal korral saanud õiguse hüvitisele. Õnneks oli võimalik vältida kolmandat pikka kohtus käiku ligi pool aastat kestnud konstruktiivsete läbirääkimiste kaudu.

11.11.2021 võttis valitsus vastu otsuse tasuda kõikidele õiguste omajatele 9 kvartali peale tasumata jäänud erakopeerimise hüvitise summas 2,85 miljonit. Eesti Autorite Ühing ja 9 loomeliitu on otsustanud kompromissettepaneku vastu võtta.

Eesti Autorite Ühingu tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul on äärmiselt positiivne tõdeda, et justiitsministeerium oli avatud läbirääkimistele, kompromissi leidmisele ning kultuurivaldkonnale raskel ajal mõistliku lahenduse leidmisele. „Pole ju üllatus, et käesolev ja eelmine aasta on olnud autoritele erakordselt keerulised. Seetõttu Tänan minister Maris Laurit ja tema meeskonda võimaluse eest vältida pikka kohtuteed ja lahendada vaidlus läbi konstruktiivsete läbirääkimiste!“

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on kõige olulisem saavutatud õigusrahu. „Nii aprillist kehtiv uus seadus kui ka mõlema osapoole hinnangul õiglase kompromissiga lõppenud kohtutee on selleks korraks toonud õigusrahu ja selguse küsimuses, mis kaua on loomeinimeste suureks murekohaks olnud,“ lisas justiitsminister. 

8.12.2020 jõustus kohtuotsus, mille kohaselt pidi Vabariigi Valitsus üheksale loomeinimeste esindusorganisatsioonile maksma kokku üle 3,5 miljoni euro. Tegemist oli 2014–2018 eest saamata jäänud erakopeerimise hüvitisega, mis oli puuduliku regulatsiooni tõttu hüvitamata jäänud. Tänane valitsuse otsus on kompensatsiooniks 2019- 2021 I kvartali eest välja maksmata jäänud tasude osas. Tegemist on kolmanda ja loodetavasti viimase erakopeerimise hüvitise vaidlusega EAÜ ja teiste õiguste omajate ning Vabariigi Valitsuse vahel.