Eesti Autorite Ühing külastas naaberühingut AKKA/LAA-d

Eelmisel nädalal käisid EAÜ töötajad külas Läti autorite ühingul AKKA/LAA-l. Eesmärgiks oli tutvuda Balti riikide ühingute töökorraldusega ning jagada kogemusi ühingute efektiivse töö ja kasutusel olevate IT lahenduste osas.

Põnev oli näha, kuidas AKKA/LAA kasutab autoritele ja muusika kasutajatele omalt poolt arendatud IT-lahendust AVIS, mis koondab erinevate autorite, nende repertuaaride ja teoste kasutajate info ühte süsteemi kokku. Samuti arutasime koostöövõimalusi teiste partneritega nagu ICE, PRS, Mint, STIM ja teised.

Alles õhtusöögiks liitusid meiega Leedu ühingu LATGA esindajad, kes õnnetul kombel päevasele seminarile lennu tühistamise tõttu ei jõudnud. Küll aga jätkusid õhtusöögilauas arutelud autorite kaasamise ja muusika kasutamise osas, seega saime põgusalt teada ka Leedu ühingu fookuses olevatest teemadest. Näiteks korraldas LATGA hiljuti autorite fookusega ürituse “Kultuuriöö”, mille käigus püstitati 700. sünnipäeva tähistavasse Vilniuse linna ajutine katuse ja seinteta “autorite maja”, kus enam kui 40 autorit esitlesid oma loomingut.

Vasakult: Leedu ühingu tegevjuht Laura Baškevičienė, EAÜ tegevjuht Mati Kaalep, Läti ühingu tegevjuht Inese Paklone

EAÜ tegevjuht Mati Kaalep sõnas kohtumise järgselt: “Kuigi oleme eraldi ühingud oma eripärade ja kultuuriruumidega, siis soov ja tahe koostöö tegemiseks on kõigil olemas. Põhjamaade ühingute kogemus näitab, et just omavaheline koostöö ning infovahetus aitab väikeste ühingute tööd efektiivsemaks muuta.”

AKKA/LAA tegevjuht Inese Paklone: “Tore oli kohata kõiki näost näkku – nii meie, LATGA kui ka EAÜ jaoks harukordne võimalus. AKKA/LAA poolt oleme samuti uhked Ieva (toimetus: AKKA-LAA dokumentatsiooni ja tasujaotuse osakonna töötaja Ieva Dombrovska) presentatsiooni üle – enamik meie osakondi kasutab just AVIS-e mugavat IT lahendust. Hea oli jagada oma kogemusi ning seda tuleb kindlasti korrata.”

“Alati on rõõm kohtuda kolleegidega naaberühingutest, AKKA/LAA-st ja EAÜ-st. Meie jaoks on väga oluline sidet hoida, kuna me kõik läbime samu takistusi litsentseerimise ja tasujaotuse osas. Hindame meie pikaajalisi suhteid ja oleme tänulikud iga võimaluse eest kohtuda ja üksteiselt õppida,” lisas omalt poolt LATGA tegevjuht Laura Baškevičienė.

Läti ühing AKKA-LAA esindab muusika-, kirjanduse-, draama-, kunsti- ja audiovisuaalteoste autoreid ja nende teoste kasutamist. AKKA-LAA kogub ka erakopeerimise tasusid ning jaotab need edasi kaasnevate õiguste omanikele. Lisaks jagab ta tasu kirjandusteoste avaliku laenutuse eest ning juhib kunstiteoste edasimüüki. 2022 lõpu seisuga kuulub ühingusse 5950 liiget. 2022. aastal kogus ühing rekordiliselt 8,5 mln eurot autoritasusid (sh erakopeerimise tasu). Igapäevaselt töötab AKKA-LAA-s 31 töötajat.

Leedu ühing LATGA esindab samuti muusika-, kirjanduse-, draama-, kunsti- ja audiovisuaalteoste autoreid ja nende teoste kasutamist. Leedu ühingusse LATGA-sse kuulub 2022. aasta lõpu seisuga 6181 liiget. 2022. aastal kogus ühing 9 mln eurot autoritasusid. Igapäevaselt töötab LATGA-s 37 töötajat.

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.