Erakopeerimise tasu II kvartali aruannete esitamise tähtaeg on 1.- 20. juuli

Lugupeetud salvestavate seadmete ja -kandjate maaletoojad ja tootjad!

Käes on erakopeerimise tasu raporteerimise aeg. II kvartalis Eestisse toodud/Eestis toodetud seadmete ja kandjate kohta tuleb aruanne esitada ajavahemikul 1.-20. juulini. Aprillis toimunud veebikohtumisel leppisime maaletoojatega kokku, et II kvartali lõpuni peavad kõik maaletoojad/tootjad arvestust vastavalt VV määruse § 3 iga vastava rea salvestusseadme ja -kandja tüki kaupa ja aruande lisa esitama ei pea. Aruannete Exceli vormid on leitavad siit: https://eau.org/teoste-kasutajale/erakopeerimise-tasu/

Alates III kvartalist saab aruandeid esitada elektrooniliselt. EAÜ on tänaseks jõudnud elektroonilise raporteerimissüsteemi katsetusteni ning edaspidi saab aruandeid edastada juba läbi erakopeerimise aruandlussüsteemi, mille testversiooni väljadega saab tutvuda siin: https://is.eau.org/ekta/csv_naidis

Aruandluskeskkonda saab siseneda läbi Mobiil ID või Smart ID, ent selleks peab kasutaja olema eelnevalt EAÜ-s registreeritud. Seetõttu palume hiljemalt 15. septembriks anda EAÜ-le (viive@eau.org) teada selle isiku nimi ja isikukood kes teie ettevõtte nimel aruandeid esitama hakkab.

Aruandluskkeskkonda on võimalik siseneda SIIT.

Kui on täiendavaid ettepanekuid aruandlussüsteemi testversiooni parandamiseks, siis on ettepanekud igati oodatud.

Lisainformatsioon: Viive Lillemäe

Tel: 6684373, email viive@eau.org