Erateled ei maksa autoritele nende teoste kasutamise eest

Teadmiseks kõigile EAÜ liikmetele, et alates 2018 aasta algusest ei maksa Eesti Meedia AS-ile, All Media Eesti AS-ile ja OÜ-le Alo-TV kuuluvad telekanalid enam autoritele tasu nende teoste kasutamise eest teleprogrammides Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits, TV 3, TV 6 ja Alo TV. Läbirääkimised nendega ei ole tulemusi andnud. Oma keeldumist põhjendavad nimetatud eratelekanalid sellega, et nad ei edasta enam ise oma programme, vaid seda teevad kaabelleviteenuse osutajad, kusjuures nad tuginevad sealjuures ühele juriidilises mõttes absurdsele Euroopa Kohtu lahendile. EAÜ on asunud vormistama hagi nende eratelekanalite vastu. Seni on aga EAÜ tegevjuhi soovitus pöörduda kõigil autoritel isiklikult nende eratelede poole taotlusega maksta tasu otse autoritele või siis nõuda teoste kasutamise lõpetamist. EAÜ töötajad teevad omaltpoolt kõik võimaliku, et see ebanormaalne olukord saaks lahendatud. Kuni senine olukord kestab, tuleb arvestada autoritasude vähenemisega nende eratelede poolt mitte makstavate summade võrra.