Euroopa Parlament kiitis 12. septembril heaks autoriõiguse direktiivi muutmise ettepaneku, mille eesmärgiks on tagada internetis sisutootjatele õiglane autoritasu

Direktiivi vastuvõtmise poolt hääletas 438 saadikut (sh Tunne-Väldo Kelam, Indrek Tarand, Ivari Padar) ja selle vastu hääletas 226 saadikut (sh Yana Toom, Urmas Paet, Igor Gräzin). Erapooletuks jäi 39 saadikut. Nüüd saab Euroopa Parlament hakata pidama direktiivi muutmise osas kõnelusi Euroopa Liidu Nõukoguga ja Euroopa Komisjoniga. Pärast kõnelusi pannakse asi uuesti hääletusele.

Vastuvõetud ettepanekus tehti mõningaid kompromisse selle osas, kuidas uudistetootjad saavad internetifirmadelt sisu linkimise eest tasu küsida, seejuures lõdvendati veidi ettepanekut, mille kohaselt olnuks platvormid nagu YouTube ja Facebook sunnitud filtreerima ja automaatselt kustutama sisu, mis rikub autoriõigusi.

Direktiivi vastuvõtmist on häälekalt kritiseerinud nii USA tehnoloogiahiiud kui ka internetivabaduse aktivistid, kelle hinnangul tähendab selle heakskiitmine olulisi piiranguid sõna- ja loominguvabadusele.

Seaduse poolt on olnud aga traditsioonilise meedia esindajad, kellele valmistab muret reklaamikäibe kadumine ja kaitstud sisu ebaõiglane levitamine kasutades sotsiaalmeedia platvorme nagu Facebook.

Lähemalt Euroopa Parlamendis toimunud hääletamise ja autoriõiguse direktiivi kohta loe CISAC-i pressiteatest:

SG18-0917_The_new_EU_Copyright_Directive_Parliament_Vote_2018-09-13_EN

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.