Kultuuriministeeriumi muusikavaldkonna kriisiabivoorud avatakse 18. septembril

Sarnaselt möödunud kriisiabi paketiga on sel korral kaks erinevat taotlusvooru:

Kultuuriministeeriumilt toetust saavad asutused ja organisatsioonid
https://www.kul.ee/et/kriisiabi-muusikavaldkonnale-kultuuriministeeriumilt-toetust-saavad-asutused-ja-organisatsioonid

Kultuuriministeeriumilt toetust seni mitte saanud kontserdikorraldajad, muusikakollektiivid, esitajad ja tugiteenused
https://www.kul.ee/et/kriisiabi-muusikavaldkonnale-kultuuriministeeriumilt-seni-toetust-mitte-saanud-kontserdikorraldajad  

Taotlusvoorud avatakse 18. septembril. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. oktoobril.

Taotlusi saab esitada vaid taotlemise elektroonilises keskkonnas, millele on viide ka vooru tutvustaval veebilehel.

Soovitused taotlejale, mis lähtuvad kevadiste voorude kogemustest.

  • Taotlust esitades tuleb esitada kohe kõik küsitud dokumendid. Samuti tuleb jälgida, et dokumendid oleksid õiges formaadis (mida rohkem infot peame taotlejalt hiljem juurde küsima, seda pikemaks läheb menetlusperiood ja sellevõrra ootavad kogu vooru taotlejad kauem tulemusi).
  • Kui taotlust esitades tekib tehniline tõrge, palun tehke vigasest lehest/veateatest ekraanipilt ja saatke see vea kirjeldusega taotlusvooru koordinaatorile esimesel võimalusel.
  • Taotluse juures on nupp „Võta tagasi“. Palun kasutage seda nuppu vaid juhul, kui soovite taotluse annulleerida ja loobute taotlemisest.
  • Palume kontaktandmeteks panna e-aadressi ja telefoninumbri, mida te igapäevaselt kasutate ja mille puhul olete kindlad, et saate info kätte.
  • Voorus „Kultuuriministeeriumilt toetust seni mitte saanud kontserdikorraldajad, muusikakollektiivid, esitajad ja tugiteenused“ tuleb valida taotlust esitades oma tegevusala. Palun jälgige, et see on õige. Hiljem seda muuta ei saa.
  • Soovitame kasutada taotlusvooru keskkonnas olevaid eelarve ja kuludokumentide loetelu näidisfaile.
  • Kui saate tagasiside palvega taotlust täpsustada, palun täpsustage vaid küsitut. Ka on oluline arvestada, et taotletavat summat ei saa taotluse menetluse käigus suurendada. Hinnatakse taotluse esitamise hetkel esitatud informatsiooni.
  • Taotlusega seotud kogu suhtlus toimub üksnes läbi taotlusvooru keskkonna. Palume jälgida sealseid sõnumeid ja vastata nimetatud kuupäevaks. Telefonitsi taotleja materjalidele hinnanguid ei anta.
  • Palume tähelepanelikult lugeda taotlusvooru määrust, et märgata kõiki seal loetletud tingimusi, mis kohalduvad muusikavaldkonnale. Taotluste hindamisel koheldakse kõiki taotlejaid võrdselt ja lähtutakse üksnes määruses kehtestatud tingimustest.
Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.