Tulumaksuõiend EAÜ Kasutajaliideses

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2020.

Välisriigis kogutud ja 2019. aastal väljamakstud autoritasu peavad autorid ja (autorite) pärijad Maksuametis ise deklareerima.

Eestis kogutud ja väljamakstud autoritasu on EAÜ poolt Maksuametis deklareeritud (v.a FIE) ja tulumaks tasutud.

Muusikateoste autorid leiavad 2019.a tulumaksuõiendi EAÜ kasutajaliideses:

https://autor.eau.org/ ->  Väljamaksed -> Tulumaksuõiend.

Vaade Kasutajaliideses

Kunsti- või audiovisuaalsete teoste autorid ning pärijad saavad välisriigis kogutud ja eelmisel aastal väljamakstud tulude kohta tulumaksuõiendi e-postiga.