Oluline informatsioon loometoetuse saajatele

Head EAÜ liikmed, juhul kui te olete esitanud vabakutselise loovisiku loometoetuse saamiseks Eesti Esitajate Liidule (EEL) või Eesti Kunstnike Liidule (EKL) taotluse ja teie taotlus on rahuldatud, siis palume kindlasti arvestada ka teile EAÜ poolt väljamakstava autoritasuga.

Teatavasti ei tohi loometoetuse saaja sissetulek (sh EAÜ ja EEL poolt väljamakstavad tasud) ületada teatud piirmäära. Piirmäära ületamisel tekib EEL-il makstud loometoetuse tagasinõudmise õigus. Kuna EEL tasub täiendavalt väljamakstavalt loometoetuselt ka sotsiaalmaksu (192,12 €), mis tagab ravikindlustuse, siis piirmäära ületamisel tuleb teil tagastada ka see summa.

Alates 1. jaanuarist 2022 võib loovisik loometoetusele lisaks saada tulu võlaõigusliku lepingu alusel, töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni ühes kuus kuni 327 eurot.

Kui teil on seoses loometoetuse ja välja makstava autoritasuga küsimusi, palume pöörduda aegsasti EAÜ-s Kristina Maissoo poole e-post: kristina@eau.org või telefon 668 43 64.