Oluline informatsioon salvestusseadmete ja –kandjate maaletoojatele ja tootjatele (sh uuenenud aruande vormid)

Lugupeetud salvestusseadmete ja –kandjate maaletoojad ja tootjad!

Läheneb erakopeerimise tasu raportite esitamise tähtaeg. Vastavalt VV määrusele §2 esitavad maaletoojad ja tootjad EAÜ-le aruande käesoleva aasta teises kvartalis imporditud/toodetud või eksporditud seadmete ja kandjate kohta hiljemalt 20. juuliks 2021.

29.04.2021 toimunud veebikohtumisel leppisime maaletoojatega kokku, et käimasoleva kvartali lõpuni peavad maaletoojad arvestust vastavalt VV määruse § 3 iga vastava rea salvestusseadme ja -kandja tüki kaupa ja aruande lisa täitma ei pea. Vastavalt esitatud aruannetele edastab EAÜ ettevõttele arve, mille maksetähtaeg on 21 päeva arve esitamise kuupäevast alates.

Taotlusi tasu tagastamiseks Autoriõiguse seaduse § 27 lõige 5  kehtestatud juhtudel hakkame vastu võtma alates septembrist, kui maaletoojad/tootjad on esimese raporti EAÜ-le esitanud ja tasu ära maksnud.

Aruannete Excel-i vormid on kättesaadavad:

EAÜ aruanne import
EAÜ aruanne import lisa
EAÜ aruanne eksport
EAÜ aruanne eksport lisa
Erakopeerimise tasu tagastamise taotlus

Lisainformatsioon: Viive Lillemäe, tel 668 43 73 või viive@eau.org.