Täna, 30 aastat tagasi, jõustus Eesti esimene autoriõiguse seadus

Eesti esimene autoriõiguse seadus võeti vastu 11. novembril 1992. Seadus jõustus 12. detsembril 1992. aastal- täna möödub sellest 30 aastat.

1992. aastal jõustunud autoriõiguse seaduse eesmärgiks oli tagada kultuuri järjepidev areng ja kultuurisaavutuste kaitse ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammi tootjatele ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele soodsad tingimused teoste loomiseks ja kasutamiseks.
Tegemist oli märgilise sündmusega Eesti ajaloos- algas periood mil autorite õigused said, vastupidiselt nõukogude ajal kehtinud ebaõiglusele, hoopis teistsuguselt väärtustatud.

Tänaseks on seadust korduvalt täiendatud ning hetkel kehtiva autoriõiguse seadusega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel SIIN.