Tegevjuhi kokkuvõte 2023. aasta osas

Head autorid!

2023. aastal laekus ühingule autoritasusid taas rohkem kui eales varem. Kui aasta varem, 2022. aastal ületas brutolaekumine esimest korda 10 miljoni euro piiri, siis 2023. aastal ületas see juba 11 miljoni euro piiri (netosummas 10 679 045 eurot).

Esimest korda ühingu ajaloos on EAÜ per capita laekumiste poolest maailma 20 parima ühingu seas, asetsedes 19. kohal ja olles kogunud iga Eesti elaniku kohta 7,07 eurot (võrdluseks: maailma keskmine on 1,52 eurot). Kui kõrvutada laekumisi SKP-ga, on EAÜ tulemus veelgi parem, maailmas 15. koht.

Litsentsimise poolest oli EAÜ-l erakordselt toimekas aasta. Ületati eelarves seatud eesmärgid, hallati enam kui 3200 lepingut ning väljastati ligikaudu 10 000 arvet. Seejuures sõlmiti 744 uut lepingut, kuid peaaegu sama palju lepinguid ka lõpetati, põhjuseks oli muusikat kasutavate kohtade sulgemine või ümberkorraldamine.

Litsentsimisega seoses läksid edukalt ka mitmeid lepingupartneritega peetud konstruktiivsed läbirääkimised koostöö pikendamiseks. Näiteks uuendas EAÜ lepinguid kõigi eratelevisiooniteenuse pakkujate ja eraraadiotega ning pikendas lepingut ERR-iga. Lisaks uuendati laevade puhul kehtivaid litsentsimise tingimusi, mis olid püsinud muutumatuna alates 2006. aastast.

Litsentsimist puudutavate arenduste alal oli suurimaks saavutuseks ühingu kodulehele litsentsilepingute digitaalse sõlmimise võimaluse loomine. EAÜ litsentside ja erikaasuste hulka arvestades oli see tehniliselt oluliselt keerulisem ettevõtmine kui e-poe ehitamine.

Avaliku kommunikatsiooni osas täitis EAÜ meediaplaanis seatud eesmärgid, tegime sotsiaalmeedias 269 postitust (2022. aastal 92 postitust) ning saavutasime jälgijate kasvu kõigis oma sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Instagram, LinkedIn). EAÜ kodulehte www.eau.org külastati keskmiselt 2000 korda kuus. Uuringud näitasid, et EAÜ-d puudutav kajastuste sisu mujal meedias oli valdavalt neutraalne ning üksikud negatiivsed mainimised olid samas suurusjärgus positiivsetega.

EAÜ jätkas ka koolitusteenuste pakkumist. Koolitusi viisid läbi nii ühingu tegevjuht kui ka töötajad ning teenust osutati nii autoritele, teoste kasutajatele kui ka tudengitele ja kooliõpilastele.

Rahvusvahelise koostöö vallas oli olulisimaks uuenduseks 2023. aasta detsembris EAÜ liitumine rahvusvahelise autoriõigusi esindavate ühingute katusorganisatsiooniga BIEM (Bureau International de l’Edition Mecanique). Lisaks on katusorganisatsiooni CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) kaudu jätkunud tihe koostöö välisühingutega ning online-õigusi teostava koostööpartneriga MINT Digital Services, mis litsentsib EAÜ repertuaari sellistel online-platvormidel nagu Spotify, Youtube, Snapchat jm.

Tehniliste arenduste poolest oli EAÜ-l samuti äärmiselt tihe aasta:

  • autoriportaali uuendamine (valmib 2024. aasta I pooles);
  • kodulehele digiallkirjastamise funktsiooni lisamine nii liikmelepingute
    kui ka teoste kasutajate jaoks vajalike lepingute sõlmimiseks;
  • repertuaari esitamise lehe disaini värskendamine ja automaatotsingu
    funktsiooni lisamine;
  • CRD-failide lugemise süsteemi loomine tasujaotuse tarbeks;
  • kodulehe pidev täiendamine nii eesti- kui ka ingliskeelse teabega.

Lisaks viidi läbi EAÜ tööprotsesside kaardistamine, et lihtsustada tulevikus tehtavaid tehnilisi arendusi.

Soovin tänada kõiki autoreid, teoste kasutajaid ja teisi koostööpartnereid EAÜ usaldamise eest ning kõiki EAÜ töötajaid nende pühendumuse ja panuse eest.

Mati Kaalep
EAÜ tegevjuht

Eesti Autorite Ühingu veebileht kasutab parema veebilehitsemise kogemuse pakkumiseks küpsiseid.