Tuludeklaratsioon ja välisriigis kogutud autoritasu deklareerimine

Tuludeklaratsiooni eelmise aasta tulude kohta saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2024.

Käesolevaga tuletame meelde, et välisriigis kogutud ja autorile EAÜ poolt väljamakstud autoritasu tuleb autoritel ja (autorite) pärijatel Maksu- ja Tolliametis ise deklareerida. Eestis kogutud ja väljamakstud autoritasu on juba EAÜ poolt deklareeritud ja tulumaks kinnipeetud.

Tulumaksuõiendi 2023.a kohta (muusikateosed) leiab EAÜ autoriportaalis:

https://autor.eau.org/  ->  Väljamaksed -> Tulumaksuõiend

Juhul, kui Sulle on EAÜ poolt välja makstud autoritasu ka kunsti- või audiovisuaalsete teoste kasutamise eest, siis need summad EAÜ autoriportaalis oleval tulumaksuõiendil ei kajastu.

Täiendavate küsimuste korral aitab Sind Kristina Maissoo, tel 668 43 64, e-mail kristina@eau.org.
Kui on autoriportaali sisenemise osas küsimusi, siis aitab Sind Johanna Selge, tel 668 43 60, e-mail johanna@eau.org.