2017.a. EAÜ korraline üldkoosolek

Eesti Autorite Ühingu üldkoosoleku toimumise kohta

Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) juhatus teatab, et EAÜ korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 12. aprillil 2017 kell 14.00 Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis (Tõnismägi 2, IV korrus). Osavõtjate registreerimine algab kell 13.40.

Päevakorras on järgmiste küsimuste arutamine:

 1. Üldkoosoleku avamine;
 2. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine;
 3. aasta finantsaruande ärakuulamine ja arutamine;
 4. Audiitori akti tutvustamine;
 5. Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
 6. aasta finantsaruande ja läbipaistvusaruande kinnitamine;
 7. Vahendustasude suuruse kinnitamine EAÜ vahendusel kogutavatelt ja väljamakstavatelt autoritasudelt;
 8. aasta eelarve arutamine ja kinnitamine;
 9. Uue EAÜ põhikirja vastuvõtmine;
 10. Üldiste põhimõtete vastuvõtmine järgmistes küsimustes:
  • Tasude kogumine ja jaotamine;
  • Mittejaotatavate summade kasutamine;
  • Õigustest saadava tasu ja selle investeerimisest saadava mis tahes tulu investeerimine;
  • Õigustest saadavast tasust või õigustest saadava tulu investeerimisest tekkinud mis tahes tulust mahaarvamiste tegemine;
  • Riskijuhtimise kujundamine;
 11. Uue juhatuse valimine;
 12. Uue revisjonikomisjoni valimine;
 13. Sõnavõtud;
 14. Üldkoosoleku lõpetamine.

Üldkoosoleku materjalid

Kui EAÜ liikmel ei ole võimalik isiklikult üldkoosolekust osa võtta, siis võib ta anda lihtkirjaliku volituse üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks ka enda esindajale, kelleks võib olla mõni teine EAÜ liige. Kuna iga EAÜ liige võib hääletada vaid ühe puuduva liikme eest, siis palume aegsasti mõne EAÜ liikmega oma esindamise suhtes kokku leppida ja talle vastav volikiri anda. Isikutel, kes on saanud teiselt EAÜ liikmelt volikirja esindajana tegutsemiseks, palume edastada nimetatud volikirjad hiljemalt teisipäevaks, 11.aprilliks 2017 EAÜ Büroosse, (Lille 13, 10614 Tallinn). Üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste materjalidega on kõigil liikmetel võimalik tutvuda EAÜ kodulehel www.eau.org